Privatni časovi u Novom Sadu

Video lekcije

Od početka pandemije korona virusa, naša organizacija uvela je obavezan video materijal kao sastavni deo kurseva. U novoj školskoj godini, polaznicima je ostavljeno da sami odaberu da li žele klasične privatne časove, video lekcije, ili obe varijante nastave.

Šta se nalazi na video lekcijama

Svaki kurs ima dva seta video lekcija. U prvom setu nalaze se  teorijska objašnjenja gradiva, ilustrovana adekvatnim primerima. Dakle, ukoliko niste pratili predavanje na fakultetu, ili niste bili u školi kada je obrađena lekcija, uz naše video materijale to ne predstavlja problem. Dobićete snimak temeljnog predavanja koje ne zahteva od Vas nikakvo predznanje. Drugi set video lekcija sadrži snimljene detaljne postupke rešavanja ispitnih zadataka za kurs na koji ste prijavljeni. 

Koliko dugo imamo pravo na pristup materijalu?

Kada uplatite kurs, video materijal će Vam  biti odobren u roku od 24h. Lekcijama možete pristupiti sa bilo kog uređaja na kom ste ulogovani na Vaš nalog na ovom sajtu. Svakoj lekciji možete pristupiti koliko god puta želite, u bilo koje doba dana ili noći. Pristup lekcijama ostaje sve dok ne položite ispit, a najduže do kraja aktuelne školske godine. Besplatan prenos kursa u narednu školsku godinu je moguć, ali je potrebno da se javite našoj tehničkoj podršci koja će Vam produžiti nalog. 

Da li je potrebno uzimati video lekcije ukoliko dolazimo na časove

Svaki polaznik u prijavnoj formi može da se izjasni da li želi video materijal, časove, ili obe forme nastave.  Iako su teorijska objašnjenja identična, trudili smo se da prilikom pripreme video lekcija izaberemo drugačije zadatke, u odnosu na one koji se obrađuju na času. Na taj način, polaznici koji se opredele za obe forme nastave, imaće duplo više rešenih ispitnih zadataka za vežbu.