Privatni časovi u Novom Sadu

Časovi uživo & online nastava

U sklopu naše organizacije dostupni su privatni časovi uživo, u našim učionicama u centru Novog Sada, i online nastava za polaznike koji nisu u mogućnosti da prisustvuju nastavi uživo. Učionice su opremljene modernom računarskom opremom, što  omogućava izvodjene visokokvalitetne interaktivne nastave u prijatnom ambijentu. 

Online nastava se prenosi preko najsavremenijih aplikacija za izvođenje online nastave. Kombinovanjem moderne opreme, kvalitetnog softvera i stručnosti naših predavača, polaznicima smo omogućili atmosferu identičnu onoj na časovima koji se odvijaju uživo , bez gubitaka u kvalitetu nastave.

Važno je napomenuti da u bilo kom momentu možete promeniti formu nastave, odnosno možete preći sa online nastave na nastavu uživo, i obrnuto, možete pratiti online one časove kojima ste sprečeni da prisustvujete uživo. Cena kursa je u oba slučaja ista i  ne zavisi od toga da li časovima prisustvujete uživo ili online.